วันที่ 16 ธ.ค. 2561  
 
 
 english
          บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA และ IEE) ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด (FS & DD) ระบบจัดการขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างและควบคุมงานโครงการต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี เรามีทีมงาน วิศวกร และนักวิชาการที่พร้อมให้บริการ
Link :
   Visitor : 005316  
บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส์ จำกัด
48/29 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2/44 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. (662) 954-8783-4, (662) 954-9429-30 แฟกซ์ (662) 954-5900
HYDRO SYSTEMS CO.,LTD.
48/29 Moo 6 Soi Shinakhaete 2/44 Ngamwongwan Rd., Thungsonghong Laksi Bangkok 10210
Tel : (662) 954-8783-4, (662) 954-9429-30 Fax : (662) 954-5900